• image
  • poiana ponor
  • poiana varasoaia
  • masivul vladeasa
  • cheile somesului cald
  • somesul cald
  • somesul cald
  • poiana balileasa
  • poiana balileasa
  • belvedere piatra galbenei
Banner
Banner

Pietrele Boghii

Zona Pietrelor Boghii reprezintă un obiectiv turistic major dat de ampla privelişte pe care o oferă asupra zonei vestice a Munţilor Bihor şi Depresiunii Beiuşului. Abruptul impresionant creează impresia unei contemplări din avion a văii Boga, cu casele de vacanţă grupate înspre Piatra Bulzului.

Zona Pietrelor Boghii reprezintă un obiectiv turistic major dat de ampla privelişte pe care o oferă asupra zonei vestice a Munţilor Bihor şi Depresiunii Beiuşului. Abruptul impresionant creează impresia unei contemplări din avion a văii Boga, cu casele de vacanţă grupate înspre Piatra Bulzului. Vârful Boghii (1436 m), cândva acoperit de pădure deasă, acum cu goluri defrişate, mărgineşte în partea de nord-vest şesul Padiş. Panta vestică a vârfului, după o scurtă coborâre destul de lină prin pădurea de molid şi frasin, este ruptă, creând o prăpastie adâncă de peste 300 de metri formată din două sectoare: Pietrele Boghii şi Gardul Boghii, între care se află un culoar foarte abrupt şi plin de grohotişuri.

Punctul de privelişte de deasupra pietrelor Boghii se află pe o terasă cu pământ şi smocuri de iarbă, sub care se găseşte un perete vertical de peste 100 metri şi o pantă foarte abruptă cu grohotişuri şi pădure ce coboară încă vreo 300 metri diferenţă de nivel până în Valea Boga. Din acest loc se poate contempla întreaga Vale Boga şi afuenţii săi: sectorul de chei situat în aval de izbucul Boga, sub Piatra Boghii, apoi drumul pe valea Boga şi căsuţele din satul de vacanţă; versantul drept coborând abrupt din Vârful Cârligate şi Cornul Munţilor, cu Valea Rea plină de săritori şi cascade, Creasta Cornetu cu cele câteva poieni pitoreşti, şi rezervaţia Piatra Bulzului, dincolo de satul de vacanţă Boga; partea stângă cu cele trei văi: Oşelu, Bulbuci şi Valea Plaiului şi şoseaua spre Padiş care şerpuieşte pe un versant mai domol; de asemenea se pot contempla crestele calcaroase Piatra Ciungilor şi Măgura Seacă. Vederea depăşeşte însă acest bazin, lăsându-ne să zărim la stânga culmea Tărtăroaia ce se ridică dincolo de Valea Galbenei. În dreapta zărim succesiv piramida triunghiulară a Măgurii Guranilor, apoi Măgura Ferice şi picioarele prelungi ale versantului vestic al Bohodeiului. Câmpia plată, situată cu aproape 1000 de metri diferenţă de nivel mai jos, este Depresiunea Beiuşului, spre care zărim şerpuind Crişul Pietros, şi se văd strălucind construcţiile din Comuna Pietroasa, Sudrigiu şi oraşul Ştei. În zilele fără abur în atmosferă, întrevedem dincolo de depresiunea Beiuş, culmile lungi, parcelate ale Munţilor Codru-Moma.

Zona de sub abruptul Pietrelor Boghii, fiind deosebit de greu accesibilă, prezintă o pădure intactă de foioase, aşa cum prea puţin se mai zăreşte în munţii noştri. Ea se prelungeşte pe văile şi coamele ce urcă spre Cârligate (dreapta) şi Scăriţa (stânga).

 
Banner
Banner
Banner