• poiana balileasa
  • poiana balileasa
  • image
  • somesul cald
  • poiana ponor
  • somesul cald
  • poiana varasoaia
  • cheile somesului cald
  • masivul vladeasa
  • belvedere piatra galbenei
Banner
Banner

Poiana Bălileasa

Bălileasa reprezintă un şes alungit situat în partea de vest a Padişului, lipsit de pădure şi ciuruit de doline. Şesul are aspectul unei văi  străjuită de doi piloni - Vârfurile Oşelu şi Bălileasa, între care se află Şaua “La scăriţă”, locul prin care soseşte drumul de la Pietroasa.

În aceast loc, care poate fi considerat drept poarta bihoreană de intrare în Padiş, drumul se bifurcă: o ramură înconjoară depresiunea Bălileasa în serpentine, ţinând-o orizontal, spre Cabana Padiş; cealaltă ramură străbate în lung poiana pănă în porţiunea ei cea mai joasă, din care pătrunde printr-o şa în Bazinul Văii Cetăţilor.

Versantul vestic al Poienii Bălileasa reprezintă culmea ce o separă de Groapa de la Barsa, fiind foarte degradat de eroziunea torenţilor. Poiana Bălileasa, cândva deosebit de pitorească datorită aspectului de parc gazonat cu doline în care creşteau pâlcuri de brazi, este în momentul de faţă una dintre cele degradate zone ale Padişului. Această degradare se datorează suprapăşunatului care a schimbat compoziţia solului, facilitând invazia plantelor nitrofile (urzici, buruieni, ciulini). Stânele care sălăşuiesc aici în fiecare vară sunt tot mai afectate de această situaţie, care li se datorează în totalitate. În aval de Bălileasa se pătrunde în bazinul Văii Cetăţilor, la început printr-o pantă destul de accentuată, apoi o luncă largă numită “La Grajduri” (Glăvoi), principalul loc de popas din Padiş datorită apropierii de cele mai importante obiective turistice: Cetăţile Ponorului, Focul Viu, Piatra Galbenei, precum şi a drumului forestier care ajunge aici din Şaua “La Scăriţă” favorizând accesul auto.

În partea din aval se află Cantonul silvic “Ponor” în dreptul căruia drumul forestier este blocat de o barieră care ar trebui să interzică accesul auto în zona Cetăţilor Ponorului şi a perimetrelor rezervaţiilor forestiere din Lumea Pierdută. Un izbuc bogat aflat în preajma cantonului silvic “Ponor” aduce un important aport la debitul Văii Cetăților, constituind de asemenea şi principala sursă de apă potabilă pentru turiştii campaţi în acestă zonă. Lunca Văii Cetăţilor oferă numeroase locuri de campare fiind invadată pe parcursul întregului sezon de vară de turişti.

Lipsa unei administrări eficiente a acestui “camping” a dus la poluarea cu deşeuri a tuturor perimetrelor situate în lunca văii, precum şi a împrejurimilor. Acţiunile de curățenie efectuate de către iubitorii de natură nu au reuşit decât parţial să rezolve problema deşeurilor. Rămâne ca și turiștii să respecte sloganul „Glăvoi fără gunoi!“

 
Banner
Banner
Banner